Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠOS Nové Mesto n/V - vyhlásenie OVS

Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 456/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľného majetku.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK