Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠOS Nové Mesto - OVS 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB

Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

v  súlade so zákonom č. 456/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

                        

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/009/2015/OVS ( ďalej len súťaž alebo OVS) podľa

ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

a vyzýva záujemcov na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a

uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK