Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠOS Prievidza - Vyhlásenie OVS 4

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prievidza, zapísaného na LV č. 5408 – priestory v budove pavilónu B (prízemie a I. poschodie) a priestory bývalej kočikárne (samostatná budova – len prizemie) na ulici Energetikov 1 v Prievidzi
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK