Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠOS Prievidza - Vyhlásenie OVS

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú na 3 roky, o nájme časti nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prievidza, zapísaného na LV č. 5408 – budovy pavilónov A, B, na Nábreží J. Kalinčiaka 1, Prievidza za účelom umiestnenia 2 ks automatov na nápoje.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK