Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Spojená škola Púchov - vyhlásenie OVS č. 1/2020

Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov, IČO: 52439585,

zastúpená Ing. Lenkou Jancíkovou, poverenou riadením

v y h l a s u j e

v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) o najvhodnejší návrh  na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za týchto podmienok.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK