Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2022

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava

so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) č. 1/2022 podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK