Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava

so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava

 

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona    č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Myjava, zapísaného na LV č. 30 ako budova č. 413/8, postavená na parcele č. 1918/2 - priestor na prízemí miestnosť č. 204 – za účelom umiestnenia bufetu

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK