Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

SPŠ Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 2/2023

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 2/2023 (ďalej  len „súťaž“ alebo „OVS“)  podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenias majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK