Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SPŠ Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS

Stredná priemyselná škola,

Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom,  

so sídlom Bzinská 11,

915 01  Nové Mesto nad Váhom

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

v y h l a s u j e

 

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2016 (ďalej  len „súťaž“ alebo „OVS“)  podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia

s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja  a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK