Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SŠ Nováky - vyhlásenie OVS 2

Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nováky, zapísaného na LV č. 1930 – budova A časť priestorov za účelom potravinového automatu v škole na Rastislavovej 332 v Novákoch.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK