Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Stredná umelecká škola Trenčín - vyhlásenie OVS 1/2016

Stredná umelecká škola v Trenčíne

Staničná 8, 911 05 Trenčín

 

v súlade so zákonom č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Strednej umeleckej školy v Trenčíne na adrese Staničná 8, 911 05 Trenčín, vedenej v katastrálnom území Zlatovce, zapísanej na LV č. 441.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK