Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2018

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK

 vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 (ďalej len súťaž alebo OVS) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK