Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianske múzeum - zámer na nájom majetku formou priameho nájmu č. 07/2018

Zverejnenie zámeru  na nájom  majetku formou priameho nájmu  č. 07/2018

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatkov č.1 a 2 formou priameho nájmu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK