Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianské múzeum - zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 02/2018

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 formou priameho nájmu

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK