Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer sociálneho zariadenia CSS Bôrik

Z á m e r

 

organizácie Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za podmienok uvedených v článku 26 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 07.07.2014

 

Centrum sociálnych služieb - Bôrik v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

nebytové priestory nachádzajúce sa v katastrálnom území Vyšehradné, zapísaných na LV č. 247, a to stavieb: domov dôchodcov, súp. č. 874 na parcele č. 416/1 a čistiareň odpadových vôd súp. č. 874 na parcele č. 416/2.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK