Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zrušenie zámeru priameho nájmu nebyt. priestorov v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Dňa 12.10.2018 bol zverejnený zámer prenajať nebytové priestory v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za účelom prevádzkovania PNS po dobu 12 mesiacov. Vzhľadom k zmene prenajať uvedené priestory na 5 rokov a úprave zámeru, Vás žiadame o zrušenie vyhláseného zámeru.

Nový návrh aj so žiadosťou o schválenie predsedom TSK bude Trenčianskemu samosprávnemu kraju zaslaný poštou.

PhDr. Mgr. Martin Hudec

riaditeľ NsP Prievidza     

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK