Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže

na nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční

dňa 19.01.2017 od 8.30 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí , K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín:

Uchádzači o nájom časti nehnuteľného majetku sú oprávnení sa zúčastniť otvárania obálok s ponukami v súťaži, v ktorej podali ponuku osobne alebo prostredníctvom  svojho písomne povereného zástupcu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK