Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Otváranie obálok OVS na odpredaj nehnuteľného majetku

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže

na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční

dňa 12.04.2022 od 09.00 hod.

v malej zasadačke

Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín:

 

  1. Rodinný dom, Valaská Belá
  2. Lekáreň Tília, Považská Bystrica
  3. Gymnázium I. Bellu, Handlová
  4. SOŠ Chemikov Nováky – I. časť (škola)
  5. Budova dielní, Brnianska, Trenčín (Záblatie)
  6. Dielne, SOŠ sklárska, Lednické Rovne
  7. Škola a kuchyňa, SOŠ sklárska, Lednické Rovne
  8. Areál bývalej Školy v prírode Kľačno
  9. Pozemok, Zubák

 

 Uchádzači o kúpu ponúkaného nehnuteľného majetku sú oprávnení sa zúčastniť otvárania obálok s ponukami v súťaži, v ktorej podali ponuku osobne alebo prostredníctvom  svojho písomne povereného zástupcu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK