Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznam o zrušení OVS č. TSK/003/2017

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje

 zrušenie OVS č. TSK/003/2017

 

v súlade s § 283 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

 

 

Vyhlasovateľ OVS:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

Označenie vyhlasovateľa

Názov a sídlo organizácie:  Trenčiansky samosprávny kraj

                                        K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

v zastúpení:                       Ing. Jaroslav Baška -  predseda

Bankové spojenie :             Štátna pokladnica,  IBAN: SK518180 0000 0070 0050 4489

IČO:                                  36126624

DIČ:                                  2021613275

Dňa 24.03.2017  bola na internetovej stránke vyhlasovateľa, na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja a v regionálnej tlači zverejnená obchodná verejná súťaž: TSK/003/2017 – OVS „Predaj nehnuteľností –areál bývalého internátu, T. Vansovej 28, Prievidza“ . 

Vyhlasovateľ si vo vyhlásení predmetnej obchodnej verejnej súťaže v čl. III, bod 13 vyhradil právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť. 

 

V súlade s vyššie uvedeným, Trenčiansky  samosprávny kraj týmto OVS č. TSK/003/2017 „Predaj nehnuteľností –areál bývalého internátu, T. Vansovej 28, Prievidza“ ruší.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK