Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Prievidza

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

v súlade s ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k. ú. Prievidza, zapísaného  na LV č. 11866.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK