Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží

Trenčiansky samosprávny kraj

oznamuje

Otváranie obálok obchodných verejných súťaží

na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční

dňa 12.03.2021 od 10.00 hod. v zasadačke

Úradu TSK na 7. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín:

 

  1. SOU Nábytkárske Pravenec
  2. Rodinný dom Valaská Belá
  3. Gymnázium I. Bellu, Handlová
  4. SOŠ Chemikov Nováky – I. časť (škola)
  5. SOŠ Handlová, budova H
  6. Budova dielní, Brnianska Trenčín
  7. Dielne, SOŠ sklárska, Lednické Rovne
  8. Škola a kuchyňa, SOŠ sklárska, Lednické Rovne

 Uchádzači o kúpu ponúkaného nehnuteľného majetku sú oprávnení sa zúčastniť otvárania obálok s ponukami v súťaži, v ktorej podali ponuku osobne alebo prostredníctvom  svojho písomne povereného zástupcu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK