Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/001/2017- N

Trenčiansky samosprávny kraj

oznamuje

 

Otváranie obálok obchodnej  verejnej súťaže

 

na nájom časti pozemku na ul. A. Hlinku 21 v Bánovciach nad Bebravou vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční

 

dňa 18.12.2017  o 13.00 hod. v zasadačke

Úradu TSK na 2.poschodí , K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín:

 

Uchádzači o nájom časti nehnuteľného majetku sú oprávnení sa zúčastniť otvárania obálok s ponukami v súťaži, v ktorej podali ponuku osobne alebo prostredníctvom  svojho písomne povereného zástupcu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK