Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK oznamuje otváranie obálok OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 02.11.2021 do 02.12.2021

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže

na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční

dňa 06.12.2021 od 09.00 hod. v zasadačke

Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín:

 

  1. Rodinný dom, Moravské Lieskové
  2. Rodinný dom, Valaská Belá
  3. Lekáreň Tília, Považská Bystrica
  4. Gymnázium I. Bellu, Handlová
  5. SOŠ Chemikov Nováky – I. časť (škola)
  6. Budova dielní, Brnianska, Trenčín (Záblatie)
  7. Dielne, SOŠ sklárska, Lednické Rovne
  8. Škola a kuchyňa, SOŠ sklárska, Lednické Rovne

 

Uchádzači o kúpu ponúkaného nehnuteľného majetku sú oprávnení sa zúčastniť otvárania obálok s ponukami v súťaži, v ktorej podali ponuku osobne alebo prostredníctvom  svojho písomne povereného zástupcu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK