Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020

Trenčiansky samosprávny kraj

oznamuje

 

Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020

na nájom nebytových priestorov v Ilave vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja

sa uskutoční

dňa 09.09.2020  o 09.30 hod. v miestnosti č. 248

Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín:

 

Uchádzači o nájom časti nehnuteľného majetku sú oprávnení sa zúčastniť otvárania obálok s ponukami v súťaži, v ktorej podali ponuku osobne alebo prostredníctvom  svojho písomne povereného zástupcu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK