Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK oznamuje otvátanie obálok priameko nájmu č. TSK/PN/2/2018

Trenčiansky samosprávny kraj

oznamuje

 

Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2018

 

na nájom nebytových priestorov v Handlovej vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 31.07.2018  o 10.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín:

Uchádzači o nájom časti nehnuteľného majetku sú oprávnení sa zúčastniť otvárania obálok s ponukami v súťaži, v ktorej podali ponuku osobne alebo prostredníctvom  svojho písomne povereného zástupcu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK