Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017

TSK oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017

 

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017

V súlade s § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

 

Vyhlasovateľ priameho nájmu:

Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín

 

Označenie vyhlasovateľa

Názov a sídlo organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

IČO: 36126624

DIČ: 2021613275

IČ DPH: nie je platcom DPH

Dňa 15.12.2017 bol na internetovej stránke vyhlasovateľa, na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja zverejnený zámer priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017. Vyhlasovateľ si v podmienkach priameho nájmu v bode 10. vyhradil právo zrušiť vyhlásenie zámeru priameho nájmu.

 

V súlade s vyššie uvedným, Trenčiansky samosprávny kraj týmto zámer priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017 ruší.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK