Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 09.02.2021 do 11.03.2021

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

od 09.02.2021 do 11.03.2021 do 10.00 hod.

 

  1. SOU Nábytkárske Pravenec
  2. Rodinný dom Valaská Belá
  3. Gymnázium I. Bellu, Handlová
  4. SOŠ Chemikov Nováky – I. časť (škola)
  5. SOŠ Handlová, budova H
  6. Budova dielní, Brnianska Trenčín
  7. Dielne, SOŠ sklárska, Lednické Rovne
  8. Škola a kuchyňa, SOŠ sklárska, Lednické Rovne

Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke www.tsk.sk a na úradnej tabuli pred budovou Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK