Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje svoj zámer zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Považská Bystrica

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v okrese Považská Bystrica, v obci Považská Bystrica, v k.ú. Považská Bystrica.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK