Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje zámer na nájom majetku - pozemku na základe OVS

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2017 - N podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „OVS“).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK