Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č. TSK/002/2018-N

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/002/2018-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu na základe obchodnej verejnej súťaže č.TSK/002/2018-N (ďalej len „OVS“).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK