Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNPPM/2016 - 6

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 2 a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle §  281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK  zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu  formou priameho nájmu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK