Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na odpredaj majetku – SOŠ Prievidza

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e)  zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok v okrese Prievidza, v obci Prievidza, katastrálne územie Prievidza

Z á m e r

 

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať prebytočný nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK