Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer prebytočného majetku v Prievidzi

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z.

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zverejňuje svoj z á m e r

prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k. ú. Prievidza.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK