Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer predaj majetku - Partizánske

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK