Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer predaja prebytočného majetku TSK OVS - SOŠ Nové Mesto nad Váhom-III.časť

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) .

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK