Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer prenajať nebytové priestory na 5. nadzemnom podlaží v administratívnej budove Úradu TSK

Z á m e r

 

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

     Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj z á m e r

prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK