Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer prevodu majetku TSK formou zámeny s Mestom Myjava

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje svoj  z á m e r

prevodu majetku  - pozemkov a stavieb

 

nachádzajúceho sa v obci Myjava, okres Myjava, katastrálne územie Myjava.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK