Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje svoj  zámer

prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku  

 

pozemok nachádzajúci sa na ul. Jánošíkova (bývalý areál Strednej poľnohospodárskej školy), pozemky a stavby nachádzajúce sa na ul. Čachtická (bývalé dielne SOU smerom k Vápenke) a pozemky nachádzajúce sa pod miestnymi komunikáciami v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Nové Mesto nad Váhom  v k. ú. Nové Mesto nad Váhom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK