Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku - pozemkov a stavby vo vlastníctve TSK v okrese Ilava

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavby vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Ilava, v obci Ilava, v k. ú. Ilava.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK