Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer TSK previesť nehnuteľný majetok v k. ú. Brezová pod Bradlom zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

previesť nehnuteľný majetok zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa:

nachádzajúci sa  v okrese Myjava, v  obci Brezová pod Bradlom, v katastrálnom území  Brezová pod Bradlom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK