Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer TSK zameniť nehnuteľný majetok v k.ú. Streženice ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa nachádzajúci sa v okrese Púchov, v obci Streženice, v k.ú. Streženice.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK