Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zápisnica z OVS na odpredaj prebytočného NM od 02.02.2018 do 05.03.2018

Zápisnica


Trenčiansky samosprávny vyhlásil podľa ustanovení § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov „Obchodné  verejné súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku“ v termíne od 02.02.2018 do 05.03.2018 do 10.00 hod.

1. Areál SOŠ na Ul. Vinohradníckej 8, Prievidza
2. Internát SOŠ Nováky
3. Areál SOU nábytkárske Pravenec
4. Rodinný dom Valaská Belá
5. SOŠ Prievidza - Areál  V.
6. SOŠ Nováky – I. časť
7. SOŠ Nováky – II. časť
8. Vlastivedné múzeum Považská Bystrica
9. Areál býv. budovy, ul. Sládkovičova 11 - Prievidza
10. Areál býv. fitnes centra, predajne, T. Vansovej 28 - Pievidza
11. Areál SOŠ Bánovce nad Bebravou
12. Areál SOŠ Brezová pod Bradlom
13. Rekreačné zariadenie Štiavnické Bane
14. Budova NsP "A", pracovisko RTG ,Prievidza

V lehote na predkladanie ponúk sa do vyššie uvedených obchodných súťaží neprihlásil žiaden záujemca.

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. (poslanec Zastupiteľstva TSK)
Ing. Ladislav Matejka (poslanec Zastupiteľstva TSK)
Ing. Zuzana Máčeková (poslankyňa Zastupiteľstva TSK)
Ing. Renáta Ozimová (vedúca odboru finančného)
Ing. Marek Briestenský (poverený riadením úradu)
Mgr. Tomáš Baláž (poverený riadením OPSM a VO)
Mgr. Zuzana Martináková (referent OPSM a VO)
Mgr. Lenka Masláková (referent OPSM a VO)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK