Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zrušenie OVS č. TSK-PNPPM-2016-5

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/PNPPM/2016-5 v súlade s §283 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 

Vyhlasovateľ OVS:

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

Označenie vyhlasovateľa

Názov a sídlo organizácie:  Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška -  predseda

Bankové spojenie:Štátna pokladnica,  IBAN: SK518180 0000 0070 0050 4489

IČO:36126624

DIČ:2021613275

Dňa 30.11.2016  bola na internetovej stránke vyhlasovateľa, na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja a v regionálnej tlači zverejnená obchodná verejná súťaž : TSK/PNPPM/2016 – 5   priamy nájom – „Časť pozemku o výmere 510x240 cm2“  (reklamný panel), na ul. Falešníka 6 v Prievidzi. 

Vo vyhlásení predmetnej obchodnej verejnej súťaže v čl. II, bod 7, vyhlasovateľ si vyhradil právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť. 

 

V súlade s vyššie uvedeným, Trenčiansky  samosprávny kraj týmto OVS č. TSK/PNPPM/2016 - 5  priamy nájom – „Časť pozemku o výmere 510x240 cm2“  ruší.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK