Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Rozpočet TSK na roky 2022-2024

26. novembra 2021 | Rozpočet TSK |

Rozpočet TSK na roky 2022 - 2024 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 dňa 22.11.2021.

Obchodná akadémia Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 2/2021

26. novembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica v zmysle platnej legislatívy podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - zápisnica

26. novembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - čestné vyhlásenia

26. novembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Gymnázium Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

25. novembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 (ďalej len OVS) na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Oznámenie o zmene CP diaľkovej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 12.12.2021

25. novembra 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku diaľkovej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 12.12.2021. 

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Zámer priameho nájmu č. 2/2021 - zápisnica

25. novembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 2/2021.

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia v členení podľa jednotlivých študijných odborov alebo jednotlivých učebných odborov pre školský rok 2022/2023

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 12.12.2021

24. novembra 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 12.12.2021.

Oznámenie o zmene CP diaľkovej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 12.12.2021

24. novembra 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku diaľkovej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 12.12.2021.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

24. novembra 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

24. novembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

Obchodná akadémia Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2021

23. novembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica v zmysle platnej legislatívy podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania - GIS

23. novembra 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania - GIS Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Obchodná akadémia Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných ekonomických predmetov

22. novembra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných ekonomických predmetov.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 7/2021 - zápisnica

22. novembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Priamy prenos z XXXIII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK

22. novembra 2021 | Aktuality | Samospráva

XXXIII. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 22.11.2021 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Škola umeleckého priemyslu Trenčín

22. novembra 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín.

RO 22/2021

19. novembra 2021 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 97/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove

Projekt bol zameraný na vypracovanie účelového energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove, s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu.

SOŠOS Prievidza ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu vychovávateľka v školskom internáte

18. novembra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu vychovávateľka v školskom internáte.

Informácia k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu - RIUS 2.0

16. novembra 2021 | Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC |

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020“, verzia 2.0.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Koordinátor participácie

16. novembra 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 3 miest na dobu určitú 20 mesiacov Koordinátor participácie.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK