Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 5/2019 - zápisnica

16. októbra 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 9/2019 - zápisnica

16. októbra 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Pozvánka na informačný deň - Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF

14. októbra 2019 | Aktuality IPC |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj Vás pozýva na informačný deň „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“ 29. októbra 2019 (utorok) o 9:00 h Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (Kongresová sála, I. posch.), K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Zmena - Školenie pre žiadateľov k 4. výzve na predkladanie žiadostí o NFP

Správca Fondu malých projektov oznamuje, že plánovaný Seminár pre žiadateľov, ktorý sa mal konať v Trenčíne dňa 15.10.2019 sa neuskutoční.

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku - zápisnica

10. októbra 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku.

Pracovník Informačno-poradenského centra - zápisnica

10. októbra 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Pracovník informačno-poradenského centra na odbore regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca sestra pracoviska urgentného príjmu

10. októbra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca sestra pracoviska urgentného príjmu.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca sestra kožného oddelenia

10. októbra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca sestra kožného oddelenia.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca sestra detského oddelenia

10. októbra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca sestra detského oddelenia.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca sestra geriatrického oddelenia

10. októbra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca sestra geriatrického oddelenia.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca laborantka odd. klinickej mikrobiológie

10. októbra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca laborantka oddelenia klinickej mikrobiológie.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca laborantka odd. klinickej biochémie

10. októbra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca laborantka oddelenia klinickej biochémie.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 10/2019

09. októbra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 10/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Prehlásenie o súhlase s ustanovením za opatrovníka

09. októbra 2019 | Dokument | Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

Aktualizácia tlačiva 9.10.2019.

Údaje, potrebné k získaniu výpisu z registra trestov - zodpovedný zástupca

09. októbra 2019 | Dokument | Sociálna pomoc

Aktualizácia tlačiva 9.10.2019.

Údaje, potrebné k overeniu listu vlastníctva

09. októbra 2019 | Dokument | Sociálna pomoc

Aktualizácia tlačiva 9.10.2019.

Údaje o finančných podmienkach

09. októbra 2019 | Dokument | Sociálna pomoc

Aktualizácia tlačiva 9.10.2019.

Údaje o personálnych podmienkach

09. októbra 2019 | Dokument | Sociálna pomoc

Aktualizácia tlačiva údajov o personálnych podmienkach. Tlačivo súvisí so zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK