Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ odborných predmetov elektro a odborných informatických predmetov

05. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ odborných predmetov elektro a odborných informatických predmetov (predovšetkých zameranie na počítačové siete).

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník/referent ekonomických činností

05. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník/referent ekonomických činností.

Gymnázium M. R. Štefánika - vyhlásenie OVS č. 01/2020 - zápisnica

05. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 01/2020 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Handlová príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ

05. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Handlová príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28)

04. marca 2020 | Vyhlásené výzvy |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 8/2020

04. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 8/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 7/2020

04. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 7/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

04. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov pre špecializačné odbory gynekológia a pôrodníctvo

03. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru (môžu byť aj absolventi LF) lekárov pre špecializačné odbory gynekológia a pôrodníctvo.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 3/2020 - zápisnica

03. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu strojný technik, energetik

03. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu strojný technik, energetik.

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2020/1

03. marca 2020 | Petície |

Petícia za obnovenie vlakového spojenia Prievidza – Nitrianske Pravno

Marec 2020

03. marca 2020 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.03.2020 - spolu 358 žiadateľov.

Organizačný poriadok 1/2020

03. marca 2020 | Dokument | Samospráva / Úrad TSK

Organizačný poriadok Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja nadobúda účinnosť dňa 01.03.2020.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 1/2020 - zápisnica

03. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Finančný manažér

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Finančný manažér.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kvality ovzdušia

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kvality ovzdušia.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money (2 miesta)

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money - 2 miesta.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Asistent finančného manažéra

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Asistent finančného manažéra.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy (2 miesta)

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy - 2 miesta.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát (2 miesta)

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát - 2 miesta.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov.

<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK