Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 4/2020

17. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 4/2020 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

16. júna 2020 | Aktuality IPC |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 13/2020 - zápisnica

16. júna 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SŠŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru na miesto vedúcu/vedúceho školskej jedálne

15. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola v Trenčíne prijme do pracovného pomeru na miesto vedúcu/vedúceho školskej jedálne pri Strednej športovej škole v Trenčíne.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu strojný technik, energetik

15. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu strojný technik, energetik.

Manažér kvality ovzdušia - zápisnica

15. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu manažér kvality ovzdušia Trenčianskeho samosprávneho kraja.

RO 16/2020

15. júna 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 47/2020 Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske - zámer priameho nájmu č. 1/2020 - zápisnica

15. júna 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Pozvánka na komisiu sociálnej pomoci a zdravotníctva 17.6.2020

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 17. júna 2020 o 14.00 h. v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, zasadacia miestnosť č. 624 (6. nadzemné podlažie).

Pozvánka na komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 17.6.2020

Pozvánka na zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 17.06.2020 o 10:00 h v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne (Administratívna budova TSK, zasadačka č.724).

Pozvánka na komisiu legislatívno-právnu 17.6.2020

12. júna 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Pozvánka na 15. zasadnutie Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 17. júna 2020 o 12,30 hod. v zasadačke č. 823, 8. poschodie budovy sídla TSK.

Pozvánka na komisiu dopravy 15.6.2020

12. júna 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Dovoľujeme si Vás pozvať na 17. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 15. júna 2020 o 10.00 h (pondelok) na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Pozvánka na komisiu školstva, kultúry, mládeže a športu 15.6.2020

Pozvánka na XVI. zasadnutie Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2020 (pondelok) o 12.00 h v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, banketová miestnosť č. 263 (2. poschodie).

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 2/2020

11. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2020 (ďalej len „súťaž“ alebo „OVS“) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy elektrotechnických predmetov

11. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy elektrotechnických predmetov.

CSS Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto informátor

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto informátor.

CSS Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto pračka

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto pračka.

SK-CERT Bezpečnostný buletín 28. týždňa 03.06.2020 - 09.06.2020

10. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |
Mozilla Firefox viacero zraniteľností, Google Chrome viacero zraniteľností, Vivotek IP kamery zraniteľnosti, Aruba ClearPass Policy Manager zraniteľnosti, FortiClient zraniteľnosť, Django framework zraniteľnosti, PACTware zraniteľnosti

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200610-06 - Siemens produkty viacero zraniteľnosti

10. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt WebAccess NODE, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200610-05 - Intel produkty viacero zraniteľnosti

10. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť Intel vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200610-04 - Kritické zraniteľnosti v SAP produktoch

10. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200610-03 - Kritické zraniteľnosti Microsot produktov

10. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 129 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 11 je označených ako kritických.

<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK