Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ obchodu a služieb Trenčín ponúka pracovné miesto na pracovnú pozíciu personalistka/-ta

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín ponúka pracovné miesto na pracovnú pozíciu.

SOŠ obchodu a služieb Trenčín ponúka pracovné miesto na pracovnú pozíciu všeobecná účtovníčka

25. júna 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín ponúka pracovné miesto na pracovnú pozíciu.

SOŠ Partizánske - zámer priameho nájmu č. 1/2021 - zápisnica

25. júna 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Zámer nájmu nebytových priestorov v NsP Považská Bystrica ako prípad hodný osobitného zreteľa

25. júna 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje svoj zámer nájmu nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

CSS Pruské vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci/a sociálno-zdravotníckeho úseku

24. júna 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb-LÚČ 399, 018 52 Pruské vyhlasuje výberové konanie v súlade s ustanoveniami § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie pracovnej pozície „vedúci/a sociálno - zdravotníckeho úseku“ Pracovisko: Nemocničná 986, Považská Bystrica.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry

SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry s nástupom od 1. septembra 2021.

Záznam o výsledku hlasovania per rollam z 23.6.2020 KLP

23. júna 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Záznam o výsledkoch hlasovania komisie s použitím hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v čase od 21.06.2021 do 13,00 hod. dňa 23.06.2021.

Záznam o výsledku hlasovania per rollam z 23.6.2020 KSPZ

Záznam o výsledku hlasovania „per rollam“.

Zápisnica z komisie dopravy 21.6.2021

23. júna 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Zápisnica č. 23/2021 z 23. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 21. júna 2021 v čase od 10.00. hod do 11.00. hod..

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 21.6.2021

Zápisnica z XIX. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 21. júna 2021 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 226 (2. poschodie).

SOŠ technická Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 3/2021 - zápisnica

23. júna 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Myjava informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka anglického jazyka na čiastočný úväzok

23. júna 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka anglického jazyka s nástupom od septembra 2021 na čiastočný úväzok (minimálne 11 hodín), vhodné i pre absolventa.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 1.7.2021

22. júna 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 1.7.2021.

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa matematiky

22. júna 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa matematiky.

SOŠ Nováky - vyhlásenie OVS č. 2/2021

22. júna 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/08/2021

21. júna 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/08/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Pozvánka na komisiu legislatívno-právnu 23.6.2021

21. júna 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Pozývam Vás týmto na 18. zasadnutie Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 23. júna 2021 o 12,30 hod. v zasadačke č. 823, 8. poschodie budovy sídla TSK.

Pozvánka na komisiu sociálnej pomoci a zdravotníctva 23.6.2021

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 23. júna 2021 o 14.00 h. v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, zasadacia miestnosť č. 624 (6. nadzemné podlažie).

SPŠ Myjava - zámer priameho nájmu č. 2/2021 - zápisnica

21. júna 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Myjava - zámer priameho nájmu č. 1/2021 - zápisnica

21. júna 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK