Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Škodlivé aktualizácie Chrome / Firefox - 5.6.2020

05. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť IntezerLabs zverejnila dnes v noci informáciu, že útočná APT skupina Lazarus začala využívať nový vektor útoku.

SOŠ obchodu a služieb - vyhlásenie OVS č. 6/2020 - zápisnica

05. júna 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 6/2020“ konaného dňa 04.06.2020.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2020

05. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza v súlade zo zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1191 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 3/2020 - zápisnica

05. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 3/2020.

SOŠ Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 1/2020

04. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, IČO: 42026393, zastúpená Ing. Miroslavom Dziakom, riaditeľom v y h l a s u j e v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku za týchto podmienok.

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK (zastupovanie počas MD a RD) - zápisnica

04. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja (zastupovanie počas MD a RD).

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK (zastupovanie počas MD a RD) - opakované

04. júna 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie dvoch miest Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja (zastupovanie počas MD a RD) - opakované.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 5/2020 - zápisnica

04. júna 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Upozornenie na phishingovú kampaň - 4.6.2020 (SLSP)

04. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Dohľadové Centrum NASES zaregistrovalo phishingovú kampaň smerujúcu na uzly siete GOVNET dňa 3.6.2020, v ktorej sa odosielateľ vydáva za Slovenskú Sporiteľňu s cieľom získať údaje od používateľa.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200604-03 - Zoom

04. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť Zoom vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Zoom, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľnosti.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200604-02 - Cisco produkty

04. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na portfólio svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľnosti.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200604-01 - Apache Tomcat

04. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť Apache vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt Tomcat, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 14/2020

03. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 14/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 3/2020 - zápisnica

03. júna 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme.

Pozvánka na webseminár Moderné technológie

03. júna 2020 | Aktuality IPC |

Sieť informačno-poradenských centier pre európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na webinár k výzve: OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“

SK-CERT Bezpečnostný buletín 27. týždňa 27.05 - 02.06.2020

03. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Johnson Controls Kantech EntraPass, Apple iOS, Cisco produkty, FreeRDP viacero, VMware produkty viacero, Dell Dock Firmware Update Utilities

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200602-03 - Google Android viacero zraniteľností

03. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť Google vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj operačný systém Android, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200602-02 - Trend Micro InterScan Web Security Virtual Appliance (IWSVA) kritické zraniteľnosti

03. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť Trend Micro vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt InterScan Web Security Virtual Appliance (IWSVA), ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200602-01 - SWARCO TRAFFIC SYSTEMS CPU LS4000 zraniteľnosť

03. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť SWARCO TRAFFIC SYSTEMS vydala bezpečnostnú aktualizáciu na riadiace systémy semaforov CPU LS4000, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.

Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID - 19

Oznam KORONAVÍRUS

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR vydalo plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19.

<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK