Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 15.10.2021

06. októbra 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 15.10.2021.

RO 17/2021

06. októbra 2021 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 78a/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 78b/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/12/2021

05. októbra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. SOŠOaS/NM/12/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Zápisnica - Referent oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností

05. októbra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z opakovaného výberového konania na funkciu Referent oddelenia verejnej dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja pre výkon činnosti na odbore dopravy.

Gymnázium Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2021

01. októbra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava so sídlom Jablonská 301/5, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - zápisnica

01. októbra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok predložených v rámci obchodnej verejnej súťaže (OVS) č. 2/2021.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly

01. októbra 2021 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

30. septembra 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Riaditeľ/ka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi Výberové konanie sa vypisuje na obsadenie manažérskej pracovnej pozície v zariadení – múzeu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

30. septembra 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/04/2021 - zápisnica

30. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 5/2021 - zápisnica

30. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 5/2021 - čestné vyhlásenia

30. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 3/2021 - zápisnica

30. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zasadnutia komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na nájom nebytových priestorov v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) č. 3/2021.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 3/2021 - čestné vyhlásenia

30. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Záznam XXXII. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 27.9.2021

XXXII. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) netradične v sobotu 27. septembra 2021 otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

29. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok OVS č. 1/2021 a vyhodnotenia ponúk o najvyššiu ponúknutú odplatu za odkúpenie hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica (dodatok)

29. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Dodatok č. 1 k Zápisnici z otvárania obálok OVS č. 1/2021 zo dňa 10.9.2021.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - čestné vyhlásenia

29. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 6/2021

29. septembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 6/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Zápisnica - Referent oddelenia verejnej dopravy TSK (9-2021)

28. septembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z opakovaného výberového konania na funkciu Referent oddelenia verejnej dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja pre Výkon činnosti na odbore dopravy.

Seminár pre žiadateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Priamy prenos z XXXII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK

27. septembra 2021 | Aktuality | Samospráva

XXXII. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 27.9.2021 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK