Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zoznam úspešných žiadateľov pre projekt participatívnych rozpočtov na stredných školách pre rok 2020

12. februára 2020 | Participatívne rozpočty na SŠ |

Komisia menovaná predsedom TSK dňa 10.02.2020 posúdila a vyhodnotila prihlasovacie formuláre, ktoré predložili stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci predmetnej výzvy.

Pozvánka na februárové zasadnutie pracovnej skupiny vo veci rozhodnutia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK

Zápisnica

Pozývame Vás na zasadnutie pracovnej skupiny vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2020.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 2/2020

10. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 2/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 1/2020

10. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 1/2020 - zápisnica

06. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

OA M. Hodžu Trenčín - vyhlásenie OVS č. 1/2020 - zápisnica

06. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov na prenájom bufetu.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 2/2020

05. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 2/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Spojená škola Púchov - zámer priameho nájmu č. 1/2020

05. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, I. Krasku 491, 020 32 Púchov – č. 1/2020 Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov podľa paragrafu 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, I. Krasku 491, 020 32 Púchov.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast Brezová pod Bradlom

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v Brezovej pod Bradlom.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent oddelenia personálnej práce a miezd

05. februára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent oddelenia personálnej práce a miezd (PPaM).

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent investičnej výstavby, stavebný technik

05. februára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent investičnej výstavby, stavebný technik.

Február 2020

05. februára 2020 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.02.2020 - spolu 348 žiadateľov.

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č.TSK/001/2020-N

03. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku |
Zápisnica

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2020-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga

30. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru sociálneho pedagóga

30. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru sociálneho pedagóga.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta

30. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta.

RO 2/2020

29. januára 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 6/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 7/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

RO 25/2019

29. januára 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 99/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

CSS - Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka.

Záznam z otvárania obálok zámeru priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019

29. januára 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z otvárania obálok zámeru priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019 na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta projektový manažér oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

29. januára 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér Oddelenia implementácie projektov sprostredkovateľského orgánu pre integrovaný regionálny operačný program.

CSS – LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 prijme do pracovného pomeru zdravotnú sestru

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 prijme do pracovného pomeru zdravotnú sestru.

<< < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK