Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 6/2021 - zápisnica

24. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - zápisnica

24. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zasadnutia komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na nájom nebytových priestorov v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) č. 2/2021.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - čestné vyhlásenia

24. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy - SPŠ stavebná Trenčín

22. septembra 2021 | Školská samospráva | Aktuálne

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Materiály na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021

22. septembra 2021 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 27. septembra 2021, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Gymnázium Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 01/2021 - zápisnica

21. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových návrhov na najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže č. 01/2021 (ďalej len „OVS č. 01/2021“), vyhotovená dňa 09.09.2021 o 10.30 hod..

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto školský digitálny koordinátor

20. septembra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, prijme do pracovného pomeru školského digitálneho koordinátora.

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 6.9.2021

Zápisnica č. 3/2021 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 06. 09. 2021 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Webinár a konzultačné dni k vyhláseným výzvam č. 8/FMP/6c/I,N a č. 9/FMP/11b - Fond malých projektov

Správca Fondu malých projektov - Žilinský samosprávny kraj Interreg V-A  SK-CZ organizuje Informačný webinár k aktuálne vyhláseným  výzvam č. 8/FMP/6c/I,N a č. 9/FMP/11b.

Spojená škola Púchov - zámer priameho nájmu č. 3/2021 - zápisnica

20. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Zámer priameho nájmu č. 1/2021

20. septembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Podmienky priameho nájmu č. 01/2021 na prenájom časti pozemku Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru v podkroví tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2021.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica prijme na pracovnú pozíciu Majster odbornej výchovy pre elektro odbory

20. septembra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica prijme na pracovnú pozíciu Majster odbornej výchovy pre elektro odbory.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

20. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 6.9.2021

Zápisnica z XX. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 06. septembra 2021 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 226 (2. poschodie).

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 8.9.2021

20. septembra 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva

Zápisnica č. 5/2021 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 08. septembra 2021 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 6. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 624.

Pozvánka na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

17. septembra 2021 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 27. septembra 2021, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva), s dodržaním povinností v zmysle 241. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, zo dňa 12.8.2021.

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto majster odborného výcviku

17. septembra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto majster odborného výcviku.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 7/2021

16. septembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 7/2021 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

16. septembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

16. septembra 2021 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (Dohoda o vykonaní práce)

16. septembra 2021 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (Dohoda o vykonaní práce).

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK