Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Podlimitné zákazky

Verejné obstarávanie podľa platného zákona o verejnom obstarávaní v čase vyhlásenia zákazky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - Poistenie škôl a školských zariadení v OvZP TSK

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - Poistenie PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - Poistenie majetku

Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci, Slávnica

01 - Príloha č. 1 Projektová dokumentácia k súťažným podkladom

Zateplenie bloku "A" v SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom - I. etapa

01 - Príloha č. 1 Projektová dokumentácia k súťažným podkladom

PD k zákazke: Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno

27 výkresov k projektovej dokumentácii k zákazke "Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno"

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK